MU MỚI RA 2017 SEASON 6
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
  • mu moi ra 2016
CLIENT MU ONLINE SEASON 6 MU KHÔNG RESET
Host Tải Client Dung Lượng Mô Tả
Google Tải Phiển Bản 470 MB Không Âm Thanh
Google Tải Phiển Bản 751 MB Co Âm Thanh Đầy Đủ
.
.
Vào Game bằng MU.exe để được cập nhật tệp tin mới nhất
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ GỠ BỎ
Hướng Dẫn Cài Đặt
- Sau khi tải Game xong, bạn nhấn đúp chuột vào file cài đặt để mở lên và nhấn nút Cài đặt. Mặc định sẽ cài đặt vào thư mục D:\MuCNC ( Bạn không nên thay đổi )
Hướng Dẫn Gỡ Bỏ
-Bản Cài đặt theo phương thức đơn giản là ghi chép dữ liệu vào máy tính của bạn chứ không có tác động can thiệp nào vào hệ thống Window nên khi gỡ bỏ chỉ cần xóa bỏ thư mục chứa MuCNC là được