Bảo trì máy chủ Chuẩn bị Open

  • Chào các bạn

Máy chủ và hệ thống web đang ký tài khoản sẽ tiến hành bảo trì vào lúc 23h59 ngày 14/6/2019 để tiến hành chuẩn bị cho Open chính thức vào 10h sáng ngày 15/6/2019

bảo trì