Bảo trì máy chủ tăng Exp và Drop

  • Chào các bạn

– Máy chủ sẽ bảo trì vào lúc 21h tăng Exp thường và tăng tỉ lệ rơi Lông Vũ , Nguyên Liệu Condor, Ngọc hỗn nguên, Ngọc ước nguyện, Ngọc tâm linh, Ngọc sáng tạo, Ngọc sinh mệnh, Nhẫn dịch chuyển, Đá nguyên thủy…