Sự kiện nổi bật đang diễn ra
    + Khuyến mãi 20 % mệnh giá 200k trở lên