Tổng kết sự kiện đua top Phục Hưng

-Tổng kết sự kiện đua top Phục Hưng từ ngày 27/9 kết thúc 23h59 ngày 27/10 sau đây là bảng danh sách các bạn nằm trong top .

1 Đua Top All

2 Đua Top Class ( Chủng Tộc )

Top Class DW

Top Class DK

Top Class EF

Top Class MG

Top Class DL

Top Class SM

Top Class RF

Chi tiết và thể lệ phần thưởng đua top xem tại đây

+ Phần thưởng đã được trao hoàn tất trong ngày 28/10