Update Client Phục Hưng 2 Trong 1

  • Chào các bạn

Để thuận tiện giữ việc giao thoa giữ hai máy chủ Phục Hưng và Huyền Thoại. Mình đã gộp Client của 2 máy chủ vào thành 1 client chung.

  • Vì vậy các bạn máy chủ Phục Hưng đã tải client test Phục Hưng vui lòng tải lại client của Máy chủ Huyền Thoại để vào Game nhé.
  • Trường Hợp các bạn đã có sẵn Client S6 có thể tải file này Patch Update sau đó bỏ vào trong thư mục MU và giải nén bằng cách Click chuột phải vào file chọn Extract here >> Chọn YesAll để ghi đè lên file cũ nhé.