Sự Kiện Mu Mới Mừng Quốc Khánh 2/9

MU Mới Sự Kiện mừng quốc khánh 2/9 nhằm hỗ trợ mọi người mới thêm sức mạnh chiến đấu trong Mu Non Reset với những vật phẩm trong sự kiện giúp những bạn đang còn yếu thêm một số trang sức phụ kiện như dây truyền và nhẫn , các loại vật phẩm bùa buff tăng chỉ số sức mạnh hay tăng tỷ lệ rơi vật phẩm Xem thêm