Thời gian sự kiện trong MU

Bảng khung giờ sự kiện trong Mu CNC Máy Chủ Huyền Thoại Mu Mới Ra Mắt tổng hợp tất cả các hoạt động event mu online trong hệ thống như thời gian đi các sự kiện BloodCastle ( Sự kiện huyết lâu ) , DevilSquare (Quảng Trường Quỷ), ChaosCastle ( Hỗn Nguyên Lâu ) , Raklion ( Tướng Quân Nhện ) , và thời gian săn boss mu

Thời gian sự kiện trong Mu CNC

STTSỰ KIỆNSÁNGCHIỀUCÁCH THAM GIAPHẦN THƯỞNG
1BloodCastle

 

(Huyết Lâu)

3h00, 5h00 7h00, 9h00, 11h0015h00, 17h00 19h00, 21h00 23h00Gặp NPC Linh Hồn Thiên Sứ Tại Davias (209/29)– Luyện Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
2DevilSquare

 

(Quảng Trường Quỷ)

3h30, 5h30 7h30, 9h30, 11h3015h30, 17h30 19h30, 21h30 23h30Gặp NPC Charon Tại Noria (170/104)

– Luyện Exp

– Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo

3ChaosCastle

 

(Hỗn Nguyên Lâu)

8h00, 10h00 12h0016h00, 20h00 22h00, 00h00Sử dụng áo Giáp Hỗn Nguyên– Các loại ngọc quý
4CastleDeepEvent (Thung lũng thành Loren)N/A20h00Di chuyển tới bản đồ LorenDreep

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

5Double GoerSự Dụng VéN/A– Sử dụng vé – Gặp NPC Lugadu tại Elbland (50/216)– Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
6Imperial Guardian (Baruka Event)Sử Dụng VéN/A– Sử dụng vé – Gặp NPC Jerinter tại Devias 3 (228/220)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

8Kanturu

 

(Tháp tinh luyện)

Liên Tục Theo Thông BáoN/A – Sử dụng nhẫn Dịch Chuyên tại bản đô Kanturu Relics (140/186)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

7Raklion

 

(Hang ấp trứng)

Liên Tục Theo Thông BáoN/A – Xuất hiện trên bản đồ Rakilon (Lacleon) Lối vào hang nhện ấp trứng (174/23)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp

      
8Death King

 

(Bạch Cốt Tinh)

SV: Speed 

6h15, 8h15 10h15

SV: Speed 

18h15, 20h15 22h15

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria– Các loại ngọc quý
9Red Dragon

 

(Rồng Đỏ)

SV: Speed 

7h15, 9h15 11h15

SV: Speed 

19h15, 21h15 23h15

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias– Các loại ngọc quý
10Great Golden Dragon

 

(Boss Hoàng Kim)

3h00, 7h00 11h00

SV: Speed 

1h00, 3h00, 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 

15h00, 19h00 23h00

SV: Speed 

13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00.

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên Tất cả bản đồ – Boss theo cấp hệ Bản Đồ – Box Kundun 1 – 5
11White wizard

 

(Phù Thủy Trắng)

8h00, 10h0020h00, 22h00  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias

– Các loại ngọc quý

– Nhẫn Phù Thủy

12Invasion of rabbits (Thỏ Ngọc)

SV: Speed 

8h30, 10h30 

SV: Speed 

20h30, 22h30 

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý và zen
13Invasion of summer

 

(Hỏa Diệm Quỷ)

SV: Speed 

9h30, 11h30 

SV: Speed 

21h30, 23h30 

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion– Các loại ngọc quý và zen
14Medusa0h0012h00– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Peace Swamp– Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp
15Kundun12h Sau khi chết

N/A

– Sử dụng vé vào bản đồ Kalima 6,7

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp

16Merchant Moss (Thương nhân Moss)7h00

19h00

– Xuất hiện tại Ebeland– Thương nhân bán đồ Hoàn Hảo bằng Zen Tỷ lệ Ngẫu Nhiên
17

HAPPY NEW YEAR

(Sự kiện năm mới)

SV: Speed 

2h05, 6h05, 10h05,

SV: Speed 

14h05, 18h05, 22h05.

– Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion– Các loại ngọc quý và zen