Thời gian sự kiện trong MU

Bảng khung giờ sự kiện trong Mu CNC Máy Chủ Huyền Thoại Mu Mới Ra Mắt tổng hợp tất cả các hoạt động event mu online trong hệ thống như thời gian đi các sự kiện BloodCastle ( Sự kiện huyết lâu ) , DevilSquare (Quảng Trường Quỷ), ChaosCastle ( Hỗn Nguyên Lâu ) , Raklion ( Tướng Quân Nhện ) , và thời gian săn boss mu

Thời gian sự kiện trong Mu CNC

STT SỰ KIỆN SÁNG CHIỀU CÁCH THAM GIA PHẦN THƯỞNG
1 BloodCastle

 

(Huyết Lâu)

3h00, 5h00 7h00, 9h00, 11h00 15h00, 17h00 19h00, 21h00 23h00 Gặp NPC Linh Hồn Thiên Sứ Tại Davias (209/29) – Luyện Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
2 DevilSquare

 

(Quảng Trường Quỷ)

3h30, 5h30 7h30, 9h30, 11h30 15h30, 17h30 19h30, 21h30 23h30 Gặp NPC Charon Tại Noria (170/104)

– Luyện Exp

– Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo

3 ChaosCastle

 

(Hỗn Nguyên Lâu)

8h00, 10h00 12h00 16h00, 20h00 22h00, 00h00 Sử dụng áo Giáp Hỗn Nguyên – Các loại ngọc quý
4 CastleDeepEvent (Thung lũng thành Loren) N/A 20h00 Di chuyển tới bản đồ LorenDreep

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

5 Double Goer Sự Dụng Vé N/A – Sử dụng vé – Gặp NPC Lugadu tại Elbland (50/216) – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
6 Imperial Guardian (Baruka Event) Sử Dụng Vé N/A – Sử dụng vé – Gặp NPC Jerinter tại Devias 3 (228/220)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

8 Kanturu

 

(Tháp tinh luyện)

Liên Tục Theo Thông Báo N/A – Sử dụng nhẫn Dịch Chuyên tại bản đô Kanturu Relics (140/186)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo

7 Raklion

 

(Hang ấp trứng)

Liên Tục Theo Thông Báo N/A – Xuất hiện trên bản đồ Rakilon (Lacleon) Lối vào hang nhện ấp trứng (174/23)

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp

           
8 Death King

 

(Bạch Cốt Tinh)

6h15, 8h15 10h15 18h15, 20h15 22h15 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria – Các loại ngọc quý
9 Red Dragon

 

(Rồng Đỏ)

7h15, 9h15 11h15 19h15, 21h15 23h15 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias – Các loại ngọc quý
10 Great Golden Dragon

 

(Boss Hoàng Kim)

3h00, 7h00 11h00 15h00, 19h00 23h00 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên Tất cả bản đồ – Boss theo cấp hệ Bản Đồ – Box Kundun 1 – 5
11 White wizard

 

(Phù Thủy Trắng)

8h00, 10h00 20h00, 22h00  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias

– Các loại ngọc quý

– Nhẫn Phù Thủy

12 Invasion of rabbits (Thỏ Ngọc) 8h30, 10h30  20h30, 22h30  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý va zen
13 Invasion of summer

 

(Hỏa Diệm Quỷ)

9h30, 11h30  21h30, 23h30  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion – Các loại ngọc quý
14 Medusa 0h00 12h00 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Peace Swamp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp
15 Kundun 12h Sau khi chết

N/A

– Sử dụng vé vào bản đồ Kalima 6,7

– Các loại ngọc quý

– Đồ Hoàn Hảo Cao cấp

16 Merchant Moss (Thương nhân Moss) 7h00

19h00

– Xuất hiện tại Ebeland – Thương nhân bán đồ Hoàn Hảo bằng Zen Tỷ lệ Ngẫu Nhiên