Tài Khoản

Mu Mới Ra

Máy Chủ: Huyền Thoại

+ Máy chủ hiện đang Open Alpha Test

+ Exp: x99999 – Drop x 10%

+ Shop hỗ trợ tất cả vật phẩm Test tại noria va lorencia

 Đăng Ký  –  Download