Mu Non Reset Mới Ra Chủ Hardcore Season 6 Ep 3

Mu Non Reset Mới Ra Máy Chủ Hardcore Season 6 Ep 3

Mu Non Reset Season 6 Ep 3 Hardcore – MuCNC

Thông tin cơ bản

 • – Trang chủ: https://mu-cnc.com
 • – Tài Khoản: https://mu-cnc.com/tai-khoan/
 • – Tải Game: https://mu-cnc.com/download/ 
 • – Fanpage: https://www.facebook.com/gamesmucnc
 • – Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/mucnc
 • Thời Gian Sự Kiên: Xem chi tiết
 • – Phiên bản Mu Online Season 6 Ep 3 Non Reset
 • – Không Danh Hiệu, Không top nạp, Không sử dụng tính năng VIP, …
 • – Xshop chỉ bán một số vật phẩm hỗ trợ cần thiết như bùa hỗ trợ HP, Mana, Tẩy Point, vé sự kiện
 • – Sub Server: chỉ mở duy nhất 1 sub server chính có sức chịu tải 400~700 người chơi trong cùng một thời điểm ( sẽ là nơi mà mọi người có thể cọ sát cạnh tranh gây thù chuốc oán không lối thoát ) 
 • – Dynamic Exp
 • – 15% Drop
 • – Party exp (Solo = điểm kinh nghiệm thấp nhất, nhóm đầy đủ = điểm kinh nghiệm cao nhất)
 • – Giới hạn 5 Tài khoản/IP
 • – Bình HP 3~10 và Mana 20 (để có trải nghiệm PVP và PVM và để loại bỏ người dùng AUTO Q và chế ngự tank).
 • – Tạo bang hội ở cấp 100
 • – Level Tạo DW, DK, EF, SUM ở level 1
 • – Level Tạo DL,MG,RF ở level 220/250/300
 • – Mu Helper Auto train mở Level 1
 • – Max wing 3
 • – Party Levels Gap: 120 Levels

Thông tin lối chơi

 • – Exp rất thấp chơi từ từ một thời gian rồi cũng sẽ max
 • – Tỉ lệ rơi ngọc và đồ hoàn hảo có tỷ lệ rơi ở những map cao như kanturu trở lên. ưu tiên tỷ lệ rơi cao hơn trong các sự kiện như huyết lâu, devils 
 • – Bãi quái từ 3~5 mod
 • – Sẽ có 2 map NON-PVP : Aida(1,2) và Atlans(1,2,3) nơi bạn chỉ có thể KS
 • – Sẽ có 3 bản đồ Gens: Vulcanus, Swamp và Kanturu Relics
 • – Tất cả các map khác sẽ là PVP 100%, thoải mái KS, thoải mai PK .
 • – Khi ở trạng thái PK level 2 trở lên có tỉ lệ bị rơi đồ. Giảm tội PK bằng cách phải tiêu diệt quái hoặc sử dụng Zen để giảm tội.
 • – Vulcanus và Swamp sẽ là bản đồ cấp độ 390 trở lên chỉ dành cho Cấp độ Master

Thông tin sự kiện

 • Bok of kundun + 1 :  Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên đồ thường, đồ hoàn hảo, zen
 • Bok of kundum + 2 : Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên đồ thường, đồ hoàn hảo, zen
 • Bok kundum + 3 : Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên đồ thường, đồ hoàn hảo, zen
 • Bok của kundum + 4: Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên đồ thường, đồ hoàn hảo, zen
 • Bok of kundum + 5 : Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên đồ thường, đồ hoàn hảo , zen, ring, pen ( Đồ hoàn hảo tối Đa Đồ: Rồng Đen,Bạch Hổ,Hắc Vương,Lôi Phong,Giai Nhân

+ Cuộc xâm lược của White Wizard :

 • – Thời gian: 8h00, 10h00, 20h00, 22h00 
 • – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên B, S, Nhẫn Phù Thủy

+ Death King – Bạch Cốt Tinh:

 • Thời Gian: 6h15, 8h15 10h15, 18h15, 20h15 22h15
 • – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên B, S, chao 

+ Red Dragon – Rồng Đỏ:

 • Thời Gian: 7h15, 9h15 11h15, 19h15, 21h15 23h15
 • – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên B, S, chao 

+ Great Golden Dragon – Boss Hoàng Kim

 • Thời Gian: 1h00, 3h00, 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00.
 • – Xuất hiện ngẫu nhiên trên Tất cả bản đồ – Boss theo cấp hệ Bản Đồ
 • – Box Kundun 1~5

+ Boss Kundun 

 • Khi bị tiêu diệu sẽ hồi sinh lại trong 12h sau
 • – Xuất hiện tại Kalima 7
 • – Các loại ngọc quý
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên Đồ 380 Thường, Đồ Hoàn Hảo, Set Đồ Thần

+ Raklion – Hang ấp trứng

 • Liên Tục Theo Thông Báo
 • – Xuất hiện trên bản đồ Rakilon (Lacleon) Lối vào hang nhện ấp trứng (174/23)
 • – Các loại ngọc quý
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên Đồ Socket

+ Medusa

 • Thời Gian: 0h00, 12h00
 • – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Peace Swamp
 • – Các loại ngọc quý
 • – Có tỷ lệ rơi ngẫu nhiên Đồ Socket

+ CastleDeepEvent – Thung lũng thành Loren

 • Thời Gian: 20h00
 • Di chuyển tới bản đồ LorenDreep
 • – Các loại ngọc quý
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ Crywolf – Pháo Đài Sói

 • Thời Gian: 20h30 Thứ 4 và Thứ 7 Hàng Tuần
 • Di chuyển tới bản đồ Crywolf
 • – Các loại ngọc quý
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ BloodCastle – Lâu đài máu:

 • Thời gian: 3h00, 5h00 7h00, 9h00, 11h00, 15h00, 17h00 19h00, 21h00 23h00
 • – Luyện Exp 
 • – Các loại ngọc quý 
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ DevilSquare – Quảng Trường Quỷ:

 • Thời Gian: 3h30, 5h30 7h30, 9h30, 11h30, 15h30, 17h30 19h30, 21h30 23h30
 • – Luyện Exp
 • – Các loại ngọc quý 
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ ChaosCastle – Hỗn Nguyên Lâu:

 • Thời gian: 8h00, 10h00, 12h00, 16h00, 20h00 22h00, 00h00
 • – Các loại ngọc quý
 • – Đồ Thần

+ Kanturu – Tháp tinh luyện

 • Liên Tục Theo Thông Báo
 • – Sử dụng nhẫn Dịch Chuyển tại bản đô Kanturu Relics (140/186)
 • – Các loại ngọc quý
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ Merchant Moss – Thương nhân Moss

 • Thời gian: 7h00, 19h00
 • – Xuất hiện tại Elbeland
 • – Thương nhân bán đồ ngẫu nhiên Hoàn Hảo bằng Zen Tỷ lệ Ngẫu Nhiên

+ Double Goer

 • – Sử dụng vé – Gặp NPC Lugadu tại Elbland (50/216)
 • – Luyện Exp
 • – Các loại ngọc quý 
 • – Đồ Hoàn Hảo

+ Imperial Guardian – Baruka Event

 • – Sử dụng vé, Gặp NPC Jerinter tại Devias 3 (228/220)
 • – Các loại ngọc quý
 • – Đồ Hoàn Hảo