Download

 I: Bộ Cài Đặt Client Mu CNC 

+ Đây là bộ cài đặt Client Game Mu CNC đầy đủ . Bao gồm bản Client full có âm thanh và Client bản rút gọn không âm thanh.

Client Mu OnlineDung lượngServerDownload
– Bản cài đặt không âm thanh656 MBGoogleDownload
– Bản cài đặt Client Full656 MBGoogleDownload

+ Vào Game bằng Launcher.exe để được cập nhật tệp tin mới nhất

+ Tắt Antivirus để hạn chế xóa nhầm file trong quá trình tải game và giải nén

+ Patch Update cho các bạn đã có sẵn Client S6 Tải File về Bỏ vào trong thư lục client và giải nén bàng cách nhấp chuột phải vào tệp file rồi chọn Extract here > Yes All  để ghi đè lên file cũ

——————–o0o——————–

 II: Thư Viện Hỗ Trợ Game 

+ Đây là những thành phần cần thiết để bổ xung thư viện phần mềm trên máy tính của bạn để giúp cho Game chạy ổn định, hạn chế lỗi và hoạt động tốt hơn.

 Thư Viện Hỗ Trợ Game Download
 – Microsoft Visual C++2010 (32) bit Download
 – Microsoft Visual C++2010 (64) bit Download
– .Net Framework 3.0 Download
– .Net Framework 3.5 Download
– .Net Framework 4.0 Download
– .Net Framework 4.5Download

——————–o0o——————–

 III: Khác Phục Lỗi Main 

+ Đây là một vài cách khác phục sự cố trên máy tính của một số bạn bị xung đột úng dụng phần mềm hay thiếu thư viện hỗ trợ …

fix error main

 AVG Solution:

 • Open AVG antivirus
 • Go to: Options>Advanced settings
 • Select Exceptions
 • Click Add exception
 • In Exception Type select Folder
 • Examine the game folder (D:/MuCNC)
 • Pulse Accept and then Accept again

 Avast Solution:

 • Open Avast antivirus
 • Go to: Settings
 • Select General>Exclusions
 • Click File patchs
 • Search and add the game folder (D:/MuCNC)
 • Pulse OK

Stop working

 AVG Solution:

 • Open AVG antivirus
 • Go to: Options>Advanced settings
 • Select Exceptions
 • Click Add exception
 • In Exception Type select Folder
 • Examine the game folder (D:/MuCNC)
 • Pulse Accept and then Accept again

 Avast Solution:

 • Open Avast antivirus
 • Go to: Settings
 • Select General>Exclusions
 • Click File patchs
 • Search and add the game folder (D:/MuCNC)
 • Pulse OK

Run Game và bị Đóng

 • Go to My PC
 • Right click (Properties)
 • We are going to Advanced system settings>Advanced Options
 • Find Performance>Settings
 • Pulse Execution data prevention
 • Select Turn on DEP for all programs and services except those I select
 • Click Add
 • Search game folder (D:/MuCNC)
 • Add the file main.exe
 • Restart the computer