Bảo trì định kỳ máy chủ 20h ngày 11/7/2019

– Chào các bạn.
Máy Chủ sẽ bảo trì định kỳ vào lúc 20h đến 21h ngày 11/7/2019.
– Nội dung bảo trì nhằm mục đích bảo dương máy chủ và cập nhật thêm một vài tính năng và sự kiện mới.
+ Sau khi bảo trì hoàn tắt các bạn chạy lại Launcher để cập nhật những file mới để vào Game nhé.

bảo trì
bảo trì