CẬP NHẬT THỜI GIAN SỰ KIỆN SEVER SPEED

Xin chào các chiến binh đang và sắp tham gia lục địa Mu-cnc non reset

Nhằm hỗ trợ các tân thủ khi mới tham gia vào lục địa Mu, chúng tôi quyết định mở thêm các sự kiện tại sever speed.

Cập nhật thời gian sự kiện ingame sever speed:

– Tăng giời gian sự kiện Boss Hoàng Kim

– Cập nhật sự kiện Thỏ Ngọc – Mùa Hè – Năm Mới

– Cập nhật sự kiện Bạch Cốt Tinh – Rồng Đỏ

– Drop các vật phẩm: Huy Chương Vàng – Huy Chương Bạc

Lưu ý: Setting sever speed sau 30 ngày sẽ được áp dụng cho sever chính.

Thời gian sự kiện trong MU