Sự Kiện Người Chơi May Mắn

Sự Kiện Người Chơi May Mắn

Sự Kiện Người Chơi May Mắn đây là sự kiện nhỏ mang tính chất giải trí cho các chiến binh đang khổ luyện trong MU CNC Mu Non Reset với nội dung như sau.

Thời Gian : 20h Tối Thứ 7 Ngày 22/6/ Kết Thúc 20h30

Nội Dung :

 • Các bạn tập chung tại thành lorencia trước khi sự kiện bắt đầu .
 • Sự kiện sẽ diễn ra vào 20h máy chủ sẽ tự động lựa chọn và thông báo một người chơi may mắn bắt kỳ trên màn hinh thế giới sẽ được nhận phần thưởng rơi ngay dưới chân .
 • Nếu trong 30 giây bạn không nhặt phần thưởng thì người khác cũng có thể nhặt được.
 • Sự kiện áp dụng cho tất cả nhân vật đúng trong thành hay trên map lorencia bao gồm cả nhân vật offstore
 • Sự kiện điễn ra 6 lượt mỗi lượt cách nhau 5 phút.

Phần Thưởng

 •  Ngọc Ước Nguyện 
 •  Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Ngọc Sáng Tạo
 • Ngọc Sinh Mệnh
 • Pet Panda (không khóa)

– ( Ngẫu nhiên 1 món / lượt )

+ BQT MU CNC Mu Non Reset Kính Báo

Sự kiện người chơi may mắn mu non reset

Mu Mới Ra 2019 Mu Non Reset Season 6 Ep 3

Giới thiệu Mu Non Reset Mu mới Ra Cộng Đồng Fanpage