Sự Kiện Thẻ Bài May Mắn

Sự Kiện Thẻ Bài May Mắn

Thời gian: Bắt đầu Ngày  11/8 đến hết Ngày 11/8

Event I: Khuyến Mại + 40% giá trị thẻ nạp trong ngày chủ nhật

Nội Dung:

  • Thành viên nạp thẻ mệnh giá từ 200.000 trở lên sẽ đươc + thêm 40% giá trị thẻ nạp duy nhất trong ngày chủ nhật.

Event II: Tăng x2 Phần Thưởng Event Huyết Lâu Và Hỗn Nguyên Lâu

Nội Dung: 

  • Khi tham gia sụ kiện huyết lâu và hỗn nguyên lâu người chơi hoàn thành nhiệm vụ hay win chiến thắng sẽ nhận được x2 phần thưởng

Event III: Sự Kiện Thẻ Bài May Mắn

Nội Dung :

  • Trong quá trình tiêu diệt quoái vật khi Tham gia sự kiện Hỗn Nguyên Lâu, Sự Kiện Huyết Lâu hoạc tiêu diêt quoái trên toàn lục địa MU sẽ có tỷ lệ rơi  ” Thẻ Bài May Mắn ”  tuy nhiên trong các sự kiện tỷ lệ rơi cao hơn. Sau khi thu thập được các bạn có thể xoay thẻ bài tại npc Thương Nhân Thẻ Bài tai bản đồ lorencia tọa độ 132/162 .
  • Từ khóa thiết lập auto nhặt thẻ bài may mắn : t b c

Danh Sách Vật Phẩm Thẻ Bài May Mắn

Đoản Đao +7 > +9
Trường Kiếm +7 > +9
Đao sát thủ +7 > +9

Gậy xương +7 > +9
Gậy tiên +7 > +9
Gậy phép thuật +7 > +9

Cung +7 > +9
Cung nhỏ +7 > +9
Nỏa +7 > +9
Nỏ vàng +7 > +9
Nỏ thép +7 > +9

Rui nhỏ +7 > +9
Rui nhẹ +7 > +9
Rui lưỡi hái +7 > +9

Chùy +7 > +9
Chùy gai +7 > +9
Chuy dây +7 > +9

Quyền trượng chiến +7 > +9

Giáo +7 > +9
Đinh ba +7 > +9
Lưỡi hái +7 > +9

Khiêm tròn +7 > +9
Khiêm sắt +7 > +9
Khiêm diều +7 > +9

Set Da +7 > +9
Set đồng +7 > +9
Set trinh nữ +7 > +9
Set vải thô +7 > +9
Set thuật sĩ +7 > +9

Ngọc tỉ lệ
Bùa kết hợp chao

Ngọc ước nguyện
Ngọc tâm linh
Ngọc sinh mệnh
Ngọc sáng tạo
Ngọc hỗn nguyên

Trái cây Reset sức mạnh 150 point
Trái cây Reset Nhanh nhện 150 point
Trái cây reset Thể lực 150 point
Trái cây reset năng lượng 150 point
Trái cây reset mệnh lệnh 150 point

Nhân Biến Panda ( Ngon )
Pet Panda
Đại quỷ
Thiên thần hộ maệnh

Bản đồ Kalima 7