BẢO TRÌ NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

BQT xin thông báo bảo trì cụm máy chủ Tình Yêu vào lúc 17h00 đến 17h30 ngày 23/05/2020

 

Nội dung bảo trì:

  • Cập nhật “Thẻ Bài Chaos” tại xshop.
  • Điều chỉnh vị trí của Phù Thủy Trắng.
  • Điều chỉnh exp party.
  • Cập nhật event câu đố.
  • Điều chỉnh Zen.