Sự kiện “Thần Rèn”

Nhằm hỗ trợ người chơi có thêm sức mạnh chiến đấu cùng với Mu Non Reset
BQT tổ chức sự kiện Thần Rèn với hình thức sau.

Thời gian: Từ 01/06/2020 đến 30/06/2020

Nội dung:

 • Các bạn có thể dung luyện bất cứ món đồ gì lên các cấp 11-12-13-14-15 đều có thể tham gia sự kiện
 • Sau khi các bạn dung luyện thành công các món tham gia sự kiện hãy nhanh chóng liên lạc với Fanpage để nhận thưởng.
 • Các vật phẩm đã nhận chỉ được nhận giải 1 lần.

Phần thưởng:

 • Vật phẩm +11: 100wcoin
 • Vật phẩm +12: 200wcoin
 • Vật phẩm +13: 500wcoin
 • Vật phẩm +14: 1000wcoin
 • Vật phẩm +15: 1500wcoin

Chú ý:

 • Các phần thưởng sẽ tái cấu trúc vào mỗi tháng khác nhau.
 • Các vật phẩm đã được nhận giải chỉ được nhận giải 1 lần không được nhận vào các kỳ sau.
 • Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản trong vòng 24 tiếng sau khi báo.
 • Nếu phát hiện các vật phẩm cố tình báo lần 2 sẽ bị tịch thu vật phẩm đó. Tránh trường hợp spam báo giả.
  (Mỗi vật phẩm đều có ID vật phẩm)