Tăng thêm tỷ lệ rơi Nguyên Liệu

  • Chào các bạn.

 – Bắt đầu từ ngày 17/7/2019 Máy chủ Huyền Thoại sẽ thay đổi tăng thêm tỷ lệ một số nguyên liệu như sau:

+ Tăng tỉ lệ rơi nguyên liệu Đá Nguyên Thủy tại map Kanturu 1,2,3Tháp.

+ Tăng tỉ lệ rơi Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Tại map Icarus.

+ Giảm số Vpoint khi mua Zen trên WebShop trên web tài khoản mục Shop Zen 10.000.000 = 30 Vpoint.

event