Tổng kết sự kiện đua top Huyền Thoại

-Tổng kết sự kiện đua top Huyền Thoại từ ngày 15/6 kết thúc 23h59 ngày 15/7 sau đây là bảng danh sách các bạn nằm trong top .

1 Đua Top All

Top all
Top all

2 Đua Top Class ( Chủng Tộc )

Top Class DW

Top Class DW

Top Class DK

Top Class DK

Top Class EF

 

Top Class MG

 

Top Class DL

Top Class SM

Top Class RF

 

Chi tiết và thể lệ phần thưởng đua top xem tại đây

+ Phần thưởng đã được trao hoàn tất trong ngày 16/7

ket thuc dua top