THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT HỆ THỐNG

THÔNG BÁO BẢO TRÌ CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Chào các Chiến Binh dũng cảm!

Nhằm nâng cao hệ thống tường lửa và tối ưu hệ thống server để mang lại trải nghiệm tốt hơn . BQT xin thông báo tiến hành bảo trì đột xuất Update điều chỉnh hệ thống, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 22:00 Ngày 23/10/2023 (dự kiến trong 60 phút)

✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
✯ Nội dung: Bảo trì Nâng cấp hệ thống máy chủ

1: Hỗ trợ skill mũi tên vô tận class Fairy Elf ngay ở level 1.
2: Tắt tỷ lệ rơi các bình SD khi train map
3: Chỉnh lại xếp chồng 10 bình của Dung dịch ước nguyện, Dung dịch tâm linh
4: Tăng thêm tỷ lệ rơi Jewel of Life và Jewel of Creation

✯ Lưu Ý:
✔ Trong thời gian bảo trì Chiến Binh không thể đăng nhập vào Game
Kính chúc các Chiến Binh có những trải nghiệm vui vẻ trong lục địa mu online

bảo trì
bảo trì