THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ

Chào các Chiến Binh thân mến!

Sau khi lắng nghe những góp ý đóng góp từ các Chiến Binh nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn . BQT xin thông báo tiến hành bảo trì Update điều chỉnh hệ thống, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 20:30 Ngày 16/10/2023 (dự kiến trong 20 phút)

✯ Phạm vi bảo trì: Toàn bộ các máy chủ
✯ Nội dung: Bảo trì Nâng cấp hệ thống máy chủ

  1. Cập nhật sửa lỗi nhân vật DL tham gia sự kiện CC bị sai tầng.
  2. Cập nhật tính năng /offtrain sử dụng thiết lập của hệ thống Start Official Mu Helper (không hỗ trợ nhặt vật phẩm)

✯ Lưu Ý:
✔ Trong thời gian bảo trì Chiến Binh không thể đăng nhập vào Game
Kính chúc các Chiến Binh có những trải nghiệm vui vẻ trong lục địa mu online

bảo trì
bảo trì